SUMMER SALE - Spar op til 60 %KØB NU

Topforsport s.r.o: Privatlivspolitik

De nedenfor definerede regler for beskyttelse af personoplysninger gælder for forretningsaktiviteter i Topforsport sro, ID 292 13 291, der er bosiddende i Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno, registreret i forretningsregistret, administreret af Regionaldomstolen i Brno, afdeling C, fil 66187 (i det følgende benævnt Topforsport s.r.o). Disse regler gælder for alle aktiviteter i den online butik, der drives af Topforsport s.r.o. - Top4Running.dk (i det følgende benævnt kollektivt online butikker eller online butik), og deres relevante dele gælder også for interaktionen med kunder i fysiske butikker, der drives af Topforsport s.r.o.

Topforsport s.r.o. er administrator af personoplysninger fra sine kunder og brugere af deres online, såvel som fysiske butikker, som defineret i loven om beskyttelse af personoplysninger og beslægtede regler.

Forsendelsesadresse: Lazaretní 4298/11A, 615 00 Brno-Židenice

Telefon:

E-mailadresse: info@top4running.dk

Privatlivspolitikken gælder for kunder og brugere af online, såvel som fysiske butikker, ved Topforsport s.r.o. der er fysiske personer.

1. Brugerkonto

Du kan registrere dig i hver af de online butikker, der drives af Topforsport s.r.o. som en ny kunde/bruger og få et antal fordele. I registreringsformularen skal du indtaste de krævede data, hovedsageligt navn, efternavn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Når disse data er indsendt og bekræftet via e-mail, oprettes din brugerkonto. På denne måde leverer du dine personlige data til Topforsport s.r.o. og accepterer deres behandling i henhold til de oplysninger, du har modtaget, når du udfylder og indsender registreringsformularen.

For at få adgang til din brugerkonto skal du vælge et brugernavn og adgangskode. Vælg med omhu for at forhindre uautoriseret brug af tredjeparter. Vi gør vores bedste for at beskytte dine personlige data, men når de korrekte login-data bruges, kan vi ikke yderligere verificere, om det virkelig er dig, du logger ind. Hvis dine login-data misbruges, får den person, der misbrugte dem, adgang til dine personlige data, der er indtastet i løbet af registreringen. Hold login-data hemmelige. Hvis du ikke gør det, skal Topforsport s.r.o. skal ikke holdes ansvarlig for misbrug af brugerkontoen eller de data, den indeholder, af en tredjepart.

Oplysningerne, der gives under registreringen, skal være ærlige og komplette. Enhver konto, der er oprettet baseret på usande eller ufuldstændige data, kan annulleres uden nogen kompensation, og det samme gælder enhver brugerkonto, gennem hvilken lovbestemmelser eller gode manerer vil blive krænket. I tilfælde af ændringer i dine data anbefales det, at du straks korrigerer dem på brugerkontoen eller informerer nogen af de ovenstående listede kontakter om det.

2. Beskyttelse af personlige oplysninger

Ved at udfylde en ordre, oprette en brugerkonto, abonnere på vores nyhedsbrev, kommentere og vurdere vores produkter eller udøve de rettigheder, der følger af købskontrakten, giver du Topforsport s.r.o. nogle af dine personlige data. Som du bliver informeret om, når du indtaster dine personlige data, giver du ved de fleste af disse trin dit samtykke til behandling af de leverede personoplysninger i det givne omfang og til givne formål; i de fleste tilfælde, indtil du udtrykker din ubehag med sådan behandling. Vi skal altid have en legitim grund til at behandle dine personlige data. Når du abonnerer på vores nyhedsbrev og opretter en brugerkonto uden at bestille nogen produkter, udgør dit samtykke til behandlingen af dine data, du giver, ved at indsende de indtastede personoplysninger og ved at klikke på linket i e-mailen til bekræftelse, en sådan legitim grund. Hvis du indtaster disse data og afgiver en ordre, returnerer nogle produkter eller indgiver en klage, er den berettigede årsag til deres behandling den kendsgerning, at vi har brug for dataene til at indgå en købsaftale og for at opfylde vores forpligtelser, der følger heraf. I nogle tilfælde kan vi behandle nogle af dine personlige data (f.eks. Din e-mailadresse) på grund af vores legitime interesse, hovedsageligt til at udvikle, promovere og forbedre vores forretning.

Når vi behandler dine personlige data, gør vi det i overensstemmelse med den lov, der er gyldig i Tjekkiet, hovedsageligt lov nr. 101/2000 Coll. om beskyttelse af personoplysninger, som ændret, og med bestemmelsen fra Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union (EU) nr. 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri bevægelighed af disse data og annullering af direktiv nr. 95/46/EC (i det følgende benævnt Direktiv).

2.1 Hvad er personlige data?

Personlige data er de oplysninger, du giver os, når du udfylder en ordre, registrerer eller udfører anden aktivitet i nogle af de online butikker, der drives af Topforsport s.r.o. eller personligt i vores fysiske butik. Personlige data henviser til hvert stykke information, der identificerer eller kan identificere en bestemt person. Personlige data henviser hovedsageligt, men ikke udelukkende til navn og efternavn, fotografier, fødselsdato, e-mailadresse, postadresse eller telefonnummer. Personlige data kan også være mindre sædvanlige data, såsom bankkontonummer, da de kan bruges til at identificere en bestemt person.

Vi henter nogle data automatisk når du besøger vores online butik, såsom IP-adresse, browsertype, enhed og operativsystem, varighed og antal gange, du har adgang til webgrænsefladen, information opnået via cookies og anden lignende information. Vi vil gerne informere dig om, at vi muligvis får disse andre data, selvom du ikke opretter en brugerkonto og uanset om du foretager et køb i vores online shop eller ej. Disse andre data hjælper os med at registrere cookies; Vi informerede dig om brugen af cookies lige efter du ankom til vores hjemmeside.

Det gør ingen forskel, om du leverer dine personlige data på Internettet eller når du bestiller i vores butik. Hvis du giver os dine personlige data med det formål at bestille produkter, eller vedrørende deres levering til vores kontorister personligt, gælder følgende oplysninger for dig.

2.2 Hvordan bruges de personlige data?

Ved at bruge dine personlige og andre data giver vi dig adgang til din brugerkonto og relaterede fordele, mens du er aktiv på vores hjemmeside. Dataene er også nødvendige for os, hvis du bestiller produkter fra os, så vi ved, hvem vi indgår kontrakten med, hvor produkterne skal sendes, og hvem vi skal kontakte hvis det er nødvendigt.

Desuden bruges dataene videre til kommunikation vedrørende administration af din brugerkonto og til brugersupport. Dataene kan bruges til at forbedre vores tjenester, herunder en analyse af adfærd hos de brugere, der ankommer til hjemmeside for de online butikker, der drives af Topforsport s.r.o.

Dataene kan også bruges til kommercielle og markedsføringsmæssige formål, dvs. til at administrere en database med kunder, registrerede brugere og abonnenter på vores nyhedsbrev og tilbud om produkter og tjenester; de kan bruges på denne måde i en ubegrænset periode, medmindre der fremsættes en indsigelse eller vi modtager en anmodning om at slette dataene, som forklaret nedenfor. Ved at placere en ordre eller oprette en brugerkonto udtrykker du samtykke til at modtage kommercielle meddelelser i overensstemmelse med de oplysninger, vi leverede, før du indsendte dine personlige data.

Samtykke til modtagelse af kommercielle meddelelser og elektronisk post med henblik på direkte markedsføring kan trækkes tilbage når som helst, ved at sende en e-mail til vores kontakt-e-mailadresse eller ved at klikke på linket i den kommercielle meddelelse.

2.3 Hvordan administrerer og lagrer vi dine personlige data?

Topforsport s.r.o. er administrator af personoplysninger i henhold til loven om beskyttelse af personoplysninger, såvel som med direktivet, og de er registreret hos det tjekkiske kontor for beskyttelse af personoplysninger som nr. 00038046.

Vi har ret til at autorisere en tredjepart til at behandle dine personlige og andre data som en processor. Processoren er den part, som vi videregiver dine personlige data til det formål, vi specificerer, og denne person kan kun håndtere dataene på den måde, vi specificerer. Processoren kan være et emne, der fungerer som datalagring, hvor vi opbevarer dine personlige data.

De personoplysninger, der er opnået gennem afsluttede handler, behandles i en periode, der er nødvendig for at opfylde de forpligtelser, der følger af købekontrakten, og for at sikre, at rettighederne og forpligtelserne for både købs- og salgspartiet kan udøves og opfyldes. De oplysninger, der behandles på grund af disse grunde, behandles i en periode på højst 10 år efter den dag, hvor kontraktkøbet blev afsluttet. Hvis de personlige data behandles baseret på registrering til nyhedsbrevsabonnement eller ved oprettelse af en brugerkonto, behandles dataene kun, indtil du trækker dit samtykke til behandlingen af de personlige data til disse formål tilbage, eller indtil du giver os besked om at du ikke længere ønsker, at dine personlige data skal behandles, på anden måde. Personoplysningerne behandles i elektronisk form på en automatiseret måde, eller i trykt form på en ikke-automatiseret måde.

2.4 Hvem videregives de personlige oplysninger til?

Vi videregiver ikke dine personlige oplysninger til nogen anden part uden at informere dig, når vi får dem fra dig, medmindre det klart følger af arten af det formål, som det er forudsat, at det skal videreføres. Disse andre parter kan være kontraherende rederier og personer, der er involveret i leveringen af tjenesten. Disse mennesker modtager dine personlige data i det mindste omfang der er nødvendigt, for at levere produkterne eller yde tjenesten. Hvis vi bruger dine personlige data til markedsføringsformål, kan vi muligvis videregive dem til den part, der outsourcede disse aktiviteter for os; dog kun i det omfang, det er nødvendigt for den leverede marketingtjeneste.

2.5 Dine rettigheder relateret til behandling af personoplysninger

I forbindelse med behandlingen af dine personlige data har du et antal rettigheder, du kan udøve over for administratoren af dine personlige data. Du har ret til at få adgang til dine personlige data behandlet af Topforsport s.r.o. og retten til at modtage oplysninger om behandlingen (om formålet med behandlingen, om hvilke data vi behandler, om kilderne og modtagerne af disse data). Disse oplysninger vil straks blive leveret til dig på anmodning, ligesom en erklæring om, hvorvidt vi behandler personlige oplysninger om dig. Til levering af informationen har vi ret til at bede om en passende kompensation, der ikke overstiger omkostningerne ved at give informationen.

Du har ret til at kræve, at forkerte eller efterfølgende ændrede personoplysninger rettes eller slettes. Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger. Baseret på din skriftlige anmodning, fjerner vi dine personlige data fra databasen. Anmodningen om at slette personoplysninger bør være baseret på nogle af de grunde, der er anført i artikel 17, stk. 1, i Direktivet. Indtil vi træffer en beslutning om din anmodning om at rette eller slette dine personlige data, har du ret til at kræve, at vi begrænser vores brug af disse data.

Hvis vi behandler de personlige data baseret på dit samtykke, har du ret til at trække dette samtykke tilbage når som helst. Din tilbagetrækning påvirker på ingen måde legitimiteten af behandlingen af data inden tilbagetrækningen af samtykket.

I tilfælde af at vi behandler dine data baseret på vores legitime interesse, har du ret til at gøre indsigelse mod sådan behandling og vi vil suspendere behandlingen, indtil vi beviser, at der er alvorlige legitime grunde til behandlingen. Hvis vores legitime interesse er direkte markedsføring, hæver indsigelsen behandlingen af personoplysningerne til dette formål.

Hvis den juridiske grund til behandlingen af dine personlige data er det faktum, at du gav dit samtykke til behandlingen, og det sker automatisk, f.eks. ved automatisk at gemme dataene i en database, når de er leveret i en online butik, har du ret til at kræve, at vi leverer disse data til dig i et maskinlæsbart format med det formål at videregive dataene til en anden administrator.

Hvis du har mistanke om, at vores virksomhed eller behandleren af personoplysninger behandler dine personlige data i konflikt med Kontoret for beskyttelse af personoplysninger eller Direktivet, har du følgende muligheder:

  • Du kan bede os eller processoren om en forklaring
  • Du kan bede os eller processoren om at rette en sådan situation, hovedsageligt hvis det handler om at blokere, korrigere, tilføje oplysninger til eller fjerne personlige data
  • kan du indgive en klage over sådan opførsel til Kontoret for beskyttelse af personoplysninger.

Vi vil gøre vores bedste for at beskytte dine personlige data. Hvis du ikke er tilfreds med den måde, de behandles på, har du dog ret til at kontakte relevante myndigheder, hovedsageligt Kontoret for beskyttelse af personoplysninger (www.uoou.cz), der overvåger beskyttelsen af personoplysninger i Tjekkiet. Denne bestemmelse påvirker på ingen måde din ret til at kontakte dette kontor direkte.

3. Yderligere betingelser for brug af Topforsport s.r.o.'s onlinebutikker

3.1 Hvad er cookies, og hvordan giver du dit samtykke til brugen af dem?

Cookies er tekstfiler, der gemmes på den enkelte besøgendes computer eller anden elektronisk enhed i en online shop, og som f.eks. gør det muligt at analysere, hvordan de besøgende bruger den. Websteder, der har lagret cookies i din browser, kan så se, om du har besøgt webstedet før, om du har varer i kurven eller er i gang med en formular, eller om du er logget ind.

Første gang du opretter forbindelse til vores websted, vil du se et cookie-banner, som opfordrer dig til at give dit samtykke til brugen af cookies på vores websted. På grundlag af dit samtykke bruger vi analyse- og marketingcookies for at gøre det muligt for os at optimere webstedet og tilbyde dig relevante reklamebudskaber. Det er dit valg, om du vil acceptere disse cookies og andre lignende teknikker, enten ved at vælge knappen "Accepter alle" på cookiebjælken, eller ved at indstille dit cookie-tilladelse i overensstemmelse med dine præferencer og behov ved at give dit samtykke i de mere detaljerede indstillinger. Du kan til enhver tid ændre de samtykker, du har givet på samme måde (f.eks. via et link i sidens sidefod eller i de mere detaljerede indstillinger), mens tilbagetrækning af dit samtykke ikke påvirker lovligheden af behandling baseret på et samtykke, der er givet før tilbagetrækningen.

3.2 Kan du forhindre lagring af cookies på din computer helt og holdent?

Du kan afvise brugen af cookies i indstillingscentret som beskrevet ovenfor eller ved at vælge de relevante indstillinger i den internetbrowser, du bruger. I den forbindelse kan du kontakte producenten af din internetbrowser. Hvis du helt afviser brugen af cookies i dine browserindstillinger, kan du muligvis ikke udnytte alle de funktioner, der normalt er tilgængelige på webshoppens sider, fuldt ud. Nogle af disse cookies er nødvendige for at sikre, at de fungerer gnidningsløst. Vi har ret til at bruge disse nødvendige cookies uden dit udtrykkelige samtykke, og derfor er der ingen mulighed i indstillingscentret for at afvise dem. Vi er dog forpligtet til at informere dig om brugen af disse cookies, hvilket vi har gjort via cookiebjælken og dette dokument.

3.3 Kategorier af cookies

Vi bruger følgende kategorier af cookies på vores websted:

Funktionelle cookies

Indsamlingen og opbevaringen af disse cookies hjælper os med at sikre, at vores websted fungerer korrekt og grundlæggende. Behandlingen af disse data er f.eks. nødvendig for at sikre registreringsprocessen, logge ind, sikre webstedet mod angreb, forbedre webstedets funktionalitet, tilpasse funktionaliteten, overvåge sidens indlæsningshastighed osv. Uden disse data kan webstedet ikke fungere korrekt og kan derfor ikke afvises.

Analytiske cookies

Analytiske cookies giver os mulighed for at få oplysninger om brugeraktivitet over tid på vores websted, hvilket gør det muligt for os at forbedre vores websted i forhold til dine behov. De bruges f.eks. til at spore, hvordan brugerne vender tilbage over tid, hvor de kommer fra, hvilke sider de foretrækker, og hvordan de interagerer med de forskellige komponenter og funktioner på vores websted.

Markedsføringscookies

Behandlingen af data fra marketingcookies gør det muligt for os at vise dig reklamer på andre websteder. De bruges også til at spore de annoncer, du klikker på, eller de handlinger, du foretager, efter at du har klikket på en annonce. Behandlingen af disse data gør det også muligt for os at oprette og vise annoncer, der er skræddersyet til dig.